A A A A+ A++ en
eduroam
Zaloguj się

Instalacja certyfikatu CA w systemie Android 11 z Samsung UI 3.1


  1. Pobierz plik z certyfikatem i zapisz go w pamięci urządzenia
  2. Przejdź do "Ustawienia WiFi" -> "Zaawansowane"
  3. Wybierz "Instaluj certyfikaty sieci", wskaż element do instalacji i kliknij "Gotowe"


    Uwaga! System może poprosić o podanie wzoru lub pinu blokady ekranu. Jeśli w systemie nie ma ustawionej blokady, może wyświetlić się monit o konieczności ustawienia blokady ekranu np. wzoru, pinu, hasła. Ustaw blokadę.
  4. Wpisz nazwę certyfikatu, np. pcz-eduroam-ca i kliknij "OK"
Logo PCz Logo CzestMAN