A A A A+ A++ en
eduroam
Zaloguj się

Instalacja certyfikatu CA w systemie Android


  1. Pobierz plik z certyfikatem i zapisz go w pamięci urządzenia
  2. Otwórz pobrany plik (z menadżera plików lub z listy pobranych elementów w przeglądarce) lub przejdź do "Ustawienia WiFi" -> "Zaawansowane / Dodatkowe" -> "Instaluj certyfikaty sieci" i wskaż certyfikat do instalacji
  3. W przypadku ustawionej blokady ekranu system poprosi o odblokowanie (podanie wzoru, pinu itp.). Jeśli w systemie nie ma ustawionej blokady, system może wyświetlić monit o konieczności ustawienia blokady ekranu np. hasła, wzoru, pinu. Ustaw blokadę.
  4. Wpisz nazwę certyfikatu, np. pcz-eduroam-ca oraz jeśli jest dostępna opcja "Używany przez", wybierz Wi-Fi i kliknij "OK"
Logo PCz Logo CzestMAN