EDUROAM POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Instalacja certyfikatu CA w systemie Android


  1. Pobierz plik z certyfikatem i zapisz go w pamięci urządzenia
  2. Otwórz pobrany plik (z menadżera plików lub z listy pobranych elementów w przeglądarce) lub przejdź do ustawnień "Zabezpieczenia" -> "Zarządzanie certyfikatami" -> "Zainstaluj z pamięci" i wskaż certyfikat do instalacji
  3. W przypadku ustawionej blokady ekranu system poprosi o odblokowanie (podanie wzoru, pinu itp.). Jeśli w systemie nie ma ustawionej blokady, system wyświetli monit o konieczności ustawienia blokady ekranu np. hasła, wzoru, pinu. Ustaw blokadę.
  4. Wpisz nazwę certyfikatu, np. pcz-eduroam-ca oraz wybierz opcję "Używany przez" Wi-Fi
  5. Kliknij "OK"