A A A A+ A++ en
Logo CzestMAN
Logowanie

Konfiguracja połączenia z siecią eduroam w systemie iOS (iPhone, iPad)


  1. W urządzeniu mobilnym wybierz Ustawienia -> Wi-Fi
  2. Z dostępnej listy sieci wybierz eduroam
  3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij "Przyłącz się"

    • Nazwa użytkownika wyświetlana jest po zalogowaniu do portalu w tabeli konfiguracja
    • Należy wprowadzić hasło podane podczas aktywacji dostępu do sieci eduroam lub po jego późniejszej zmianie
  4. Procedura instalacji certyfikatu odbywa się automatycznie i wymaga od użytkownika tylko akceptacji certyfikatu, wybierz "Zaufaj"
  5. Jeśli wszystkie czynności wykonane zostały prawidłowo, uzyskujemy poprawnie działające połączenie z siecią eduroam

Uwaga! Należy uważać na białe znaki (np. spacja), które czasami doklejane są na końcu wpisywanego tekstu.
Logo PCz