EDUROAM POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Konfiguracja połączenia z siecią eduroam w systemie Microsoft Windows 10


Do korzystania z sieci eduroam potrzebny jest komputer/urządzenie mobilne posiadające bezprzewodową kartę sieciową obsługującą jeden ze standardów: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n lub 802.11ac oraz system operacyjny posiadający obsługę standardu 802.1x wspierającego uwierzytelnianie WPA2 i szyfrowanie AES.


 1. Kliknij na ikonę połączenia sieciowego (najczęściej znajduje się w pasku zadań w prawym dolnym rogu obok zegara systemowego)
 2. Z dostępnej listy sieci wybierz eduroam, a następnie kliknij "Połącz"
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij "OK"

  UWAGA!!! Nazwę użytkownika i hasło podajemy zgodnie z danymi z systemu logowania eduroam:
  • Pracownicy w formacie login@pracownik.pcz.pl
  • Studenci w formacie login@student.pcz.pl
 4. Jeśli w systemie nie ma zainstalowanego certyfikatu CA wyświetli się komunikat z pytaniem czy "Kontynuować łączenie". Należy kliknąć "Pokaż szczegóły certyfikatu"
 5. Porównaj odcisk palca serwera z następującym ciągiem znaków: 9F FA 5A 7A 3F B6 C0 D3 00 EF FD B6 A2 23 39 6B 84 F6 38 C9. Jeśli znaki pokrywają się, możemy wykonać bezpieczne połączenie klikając przycisk "Połącz"
 6. Jeśli wszystkie czynności wykonane zostały prawidłowo, uzyskujemy poprawnie działające połączenie z siecią eduroam