A A A A+ A++ en
eduroam
Zaloguj się

Konfiguracja połączenia z siecią eduroam w systemie Microsoft Windows 7


Do korzystania z sieci eduroam potrzebny jest komputer/urządzenie mobilne posiadające bezprzewodową kartę sieciową obsługującą jeden ze standardów: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n lub 802.11ac oraz system operacyjny posiadający obsługę standardu 802.1x wspierającego uwierzytelnianie WPA2 i szyfrowanie AES.


 1. Przed przystąpieniem do konfiguracji należy wgrać certyfikat CA instrukcja instalacji
 2. Z panelu sterowania systemu Windows wybierz pozycję "Centrum sieci i udostępniania"
 3. Kliknij "Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi”
 4. Z paska narzędziowego wybierz "Dodaj"
 5. Wybierz "Ręcznie utwórz profil sieciowy"
 6. Wypełnij formularz podając:
  • Nazwa sieci – eduroam
  • Typ zabezpieczeń – WPA2-Enterprise
  • Typ szyfrowania – AES
  i kliknij "Dalej"
 7. Kliknij "Zmień ustawienia połączenia"
 8. W zakładce "Zabezpieczenia" w polu "Wybierz metodę uwierzytelniania sieci" wybierz "Microsoft: Chroniony protokół EAP (PEAP)", a następnie kliknij przycisk "Ustawienia"
 9. W kolejnym kroku (zgodnie z poniższym widokiem):
  • Zaznacz opcję "Weryfikuj certyfikat serwera"
  • Zaznacz opcję "Połącz tylko z tymi serwerami" oraz wpisz serwer "eduroam.pcz.pl"
  • W polu "Zaufane główne urzędy certyfikacji" zaznacz na liście "Politechnika Czestochowska MSK CzestMAN CA"
  • Zaznacz opcję "Włącz szybkie łączenie ponowne"
 10. W polu "Wybierz metodę uwierzytelniania" wybierz "Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2)", a nstępnie kliknik przycisk "Konfiguruj"
 11. Odznacz opcję "Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows" i kliknij "OK"
 12. Kliknij "OK"
 13. Kliknij przycisk "Ustawienia zaawansowane"
 14. W zakładce "Ustawienia 802.1x" zaznacz "Określ tryb uwierzytelnienia" oraz z listy wybierz "Uwierzytelnianie użytkownika" i kliknij "OK"
 15. Kliknij "OK"
 16. Połącz z siecią eduroam i kliknij na dymek "Do połączenia się z siecią eduroam są potrzebne dodatkowe informacje"
 17. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij "OK"

  • Nazwa użytkownika wyświetlana jest po zalogowaniu do portalu eduroam.pcz.pl
  • Należy wprowadzić hasło podane podczas aktywacji dostępu do sieci eduroam lub po jego zresetowaniu w portalu eduroam.pcz.pl
  Należy uważać na białe znaki (np. spacja), które czasami doklejane są na końcu wpisywanego tekstu.
  Czasami login i hasło należy wpisać kilkukrotnie.
 18. Jeśli wszystkie czynności wykonane zostały prawidłowo, uzyskujemy poprawnie działające połączenie z siecią eduroam

Logo PCz Logo CzestMAN