A A A A+ A++ en
eduroam
Zaloguj się

Konfiguracja połączenia z siecią eduroam w systemie Android


Do korzystania z sieci eduroam potrzebny jest komputer/urządzenie mobilne posiadające bezprzewodową kartę sieciową obsługującą jeden ze standardów: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n lub 802.11ac oraz system operacyjny posiadający obsługę standardu 802.1x wspierającego uwierzytelnianie WPA2 i szyfrowanie AES.


 1. Przed przystąpieniem do konfiguracji należy wgrać certyfikat CA instrukcja instalacji
 2. W urządzeniu mobilnym przejdź do ustawień Wi-Fi, a następnie z listy dostępnych sieci bezprzewodowych wybierz sieć eduroam
 3. W wyświetlonym oknie konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej uzupełnij pola:

  • Metoda EAP: PEAP
  • Etap 2 uwierzytelniania: MSCHAPv2, w niektórych konfiguratorach aby zmienić tę opcję należy kliknąć na "Zaawansowane"
  • Certyfikat CA: wybierz zainstalowany w pierwszym punkcie cetryfikat. To pole może pozostać puste (bez sprawdzania certyfikatu), ale ze względów bezpieczeństwa mocno zalecamy zainstalowanie certyfikatu.
  • Podaj tożsamość i hasło
   • Nazwa użytkownika / tożsamość wyświetlana jest po zalogowaniu do portalu eduroam.pcz.pl
   • Należy wprowadzić hasło podane podczas aktywacji dostępu do sieci eduroam lub po jego zresetowaniu w portalu eduroam.pcz.pl
   Uwaga! Należy uważać na białe znaki (np. spacja), które czasami doklejane są na końcu wpisywanego tekstu.
  • Jeśli konfigurator wymaga podania domeny, proszę wpisać: eduroam.pcz.pl lub pcz.pl
  Kliknij "Połącz"
 4. Jeśli wszystkie czynności wykonane zostały prawidłowo, uzyskujemy poprawnie działające połączenie z siecią eduroam
Logo PCz Logo CzestMAN