EDUROAM POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Konfiguracja połączenia z siecią eduroam w systemie Android


Do korzystania z sieci eduroam potrzebny jest komputer/urządzenie mobilne posiadające bezprzewodową kartę sieciową obsługującą jeden ze standardów: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n lub 802.11ac oraz system operacyjny posiadający obsługę standardu 802.1x wspierającego uwierzytelnianie WPA2 i szyfrowanie AES.


 1. Przed przystąpieniem do konfiguracji należy wgrać certyfikat CA instrukcja instalacji
 2. W urządzeniu mobilnym wybieramy opcję ustawienia Wi-Fi, a następnie z listy dostępnych sieci bezprzewodowych wybieramy sieć eduroam
 3. W wyświetlonym oknie konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej uzupełnij pola:

  • Metoda EAP: PEAP
  • Etap 2 uwierzytelniania: MSCHAPv2
  • Certyfikat CA: wybrać zainstalowany w pierwszym punkcie cetryfikat. To pole może pozostać puste, ale ze względów bezpieczeństwa zalecamy zainstalować certyfikat.
  • Podaj nazwę użytkownika i hasło
   UWAGA!!! Tożsamość i hasło podajemy zgodnie z danymi z systemu logowania eduroam:
   • Pracownicy w formacie login@pracownik.pcz.pl
   • Studenci w formacie login@student.pcz.pl
 4. Kliknij "Połącz"
 5. Jeśli wszystkie czynności wykonane zostały prawidłowo, uzyskujemy poprawnie działające połączenie z siecią eduroam