A A A A+ A++ en
Logo CzestMAN
Logowanie

Eduroam w Politechnice Częstochowskiej

eduroam

W Politechnice Częstochowskiej dostępna jest usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach europejskiego projektu eduroam. Mogą z niej korzystać pracownicy i studenci Politechniki Częstochowskiej oraz osoby z innych uczelni i placówek uczestniczących w projekcie eduroam. Lista polskich uczestników projektu eduroam dostępna jest na polskiej stronie projektu: www.eduroam.pl.Aktywacja dostępu do sieci eduroam / zmiana hasła / parametry połączenia

» Zaloguj « się do portalu eduroam.pcz.pl za pomocą danych do konta w systemie USOSweb Politechniki Częstochowskiej, aby aktywować dostęp, zmienić hasło oraz wyświetlić identyfikator i parametry połączenia.Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową eduroam w systemie:


UWAGA: W przypadku problemów z połączeniem dobrą praktyką jest usunięcie profilu sieci bezprzewodowej eduroam oraz powtórzenie konfiguracji przez wyżej opisane procedury lub skorzystanie z automatycznego instalatora. Jeśli dalej nie udaje się połączyć, prosimy skontaktować się mailowo, telefonicznie lub osobiście. Postaramy się skutecznie pomóc.

UWAGA: Proszę zwrócić uwagę czy podczas wpisywania nazwy użytkownika i hasła nie dodaje się na końcu znak spacji lub kropki.

O eduroam

eduroam (EDUcation ROAMing) to międzynarodowy projekt, którego celem jest udostępnienie bezprzewodowej łączności w ramach środowiska naukowego.

Działanie eduroam polega na umożliwieniu bezprzewodowego (lub opcjonalnie przewodowego) dostępu do sieci Internet pracownikom i studentom wszystkich stowarzyszonych w projekcie instytucji. Dostęp może być realizowany zarówno na terenie macierzystej jednostki, jak i poza nią – we wszystkich skupionych w projekcie eduroam sieciach. Usługa oparta jest o mechanizmy kontroli dostępu 802.1x oraz o serwery uwierzytelniające RADIUS działające na terenie każdej dołączonej do eduroam instytucji. Uwierzytelnienie może być realizowane wieloma metodami, z tym że wybór tej metody zależy od ustawień w instytucji macierzystej, a nie w instytucji, w której użytkownik chce się podłączyć. Poza uwierzytelnianiem, automatycznie realizowane jest szyfrowanie transmisji przy pomocy jednorazowego klucza sesji; taki klucz jest wielokrotnie wymieniany w czasie trwania sesji. Na podstawie danych autoryzacyjnych można użytkownika zakwalifikować do odpowiedniej grupy bezpieczeństwa i nadać mu odpowiednie prawa. Dzięki takiemu podejściu użytkownik w swojej instytucji macierzystej ma większe prawa niż goście, pomimo, że parametry konfiguracyjne pozostają takie same.


System eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej i przewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Instytucje biorące udział w projekcie zobowiązują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji włączonych w system. W typowej sytuacji, użytkownik komputera przenośnego uzyska dostęp w innej instytucji bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta we własnej instytucji pozwolą mu na dostęp w każdym innym miejscu. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.


Eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA.


Operatorem usługi eduroam na terenie Miejskiej Sieci Komputerowej w Częstochowie jest CzestMAN.


Więcej informacji na temat sieci eduroam w Polsce i na świecie znajduje się na stronach eduroam.pl oraz eduroam.org.Odpowiedzialność użytkowników i polityka bezpieczeństwa, regulamin

Wszystkie połączenia wykonywane przez użytkowników systemu eduroam są monitorowane i zapisywane. Jakiekolwiek działania niezgodne z obowiązującym prawem (w tym próby naruszania systemów bezpieczeństwa czy też pobieranie nielegalnych treści) obciążają wyłącznie użytkownika, z którego konta nastąpiło dane połączenie. Logi systemu eduroam mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego wobec użytkownika przekraczającego prawo. Dlatego istotnym jest, aby nie udostępniać swojego loginu i hasła innym osobom oraz nie pobierać z sieci Internet w sposób nielegalny żadnych treści objętych prawami autorskimi/patentowymi/własności. Zapoznaj się z regulaminem usługi eduroam.
Kontakt

Politechnika Częstochowska
Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN
ul. Dąbrowskiego 71
42-201 Częstochowa

man.pcz.pl


Logo PCz