A A A A+ A++ en
eduroam
Zaloguj się

Eduroam w Politechnice Częstochowskiej

W Politechnice Częstochowskiej dostępna jest usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach europejskiego projektu eduroam. Mogą z niej korzystać pracownicy i studenci Politechniki Częstochowskiej oraz osoby z innych uczelni i placówek uczestniczących w projekcie eduroam. Lista polskich uczestników projektu eduroam dostępna jest na polskiej stronie projektu: www.eduroam.pl.

UWAGA: Ze względu na ochronę danych osobowych do sieci eduroam nie można logować się z użyciem numeru PESEL.Aktywacja dostępu do sieci eduroam / zmiana hasła / parametry połączenia

Zaloguj się do portalu eduroam.pcz.pl za pomocą danych do konta w systemie USOSweb Politechniki Częstochowskiej, aby aktywować dostęp, zmienić hasło oraz wyświetlić identyfikator i parametry połączenia.Instalacja i konfiguracja


UWAGA: W przypadku problemów z połączeniem dobrą praktyką jest usunięcie profilu sieci bezprzewodowej eduroam oraz powtórzenie konfiguracji przez automatyczny instalator lub procedurę manualną. Jeśli dalej nie udaje się połączyć, prosimy skontaktować się mailowo, telefonicznie lub osobiście. Postaramy się skutecznie pomóc.

O eduroam

eduroam (EDUcation ROAMing) to międzynarodowy projekt, którego celem jest udostępnienie bezprzewodowej łączności w ramach środowiska naukowego.

Działanie eduroam polega na umożliwieniu bezprzewodowego (lub opcjonalnie przewodowego) dostępu do sieci Internet pracownikom i studentom wszystkich stowarzyszonych w projekcie instytucji. Dostęp może być realizowany zarówno na terenie macierzystej jednostki, jak i poza nią – we wszystkich skupionych w projekcie eduroam sieciach. Usługa oparta jest o mechanizmy kontroli dostępu 802.1x oraz o serwery uwierzytelniające RADIUS działające na terenie każdej dołączonej do eduroam instytucji. Uwierzytelnienie może być realizowane wieloma metodami, z tym że wybór tej metody zależy od ustawień w instytucji macierzystej, a nie w instytucji, w której użytkownik chce się podłączyć. Poza uwierzytelnianiem, automatycznie realizowane jest szyfrowanie transmisji przy pomocy jednorazowego klucza sesji; taki klucz jest wielokrotnie wymieniany w czasie trwania sesji. Na podstawie danych autoryzacyjnych można użytkownika zakwalifikować do odpowiedniej grupy bezpieczeństwa i nadać mu odpowiednie prawa. Dzięki takiemu podejściu użytkownik w swojej instytucji macierzystej ma większe prawa niż goście, pomimo, że parametry konfiguracyjne pozostają takie same.


System eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej i przewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Instytucje biorące udział w projekcie zobowiązują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji włączonych w system. W typowej sytuacji, użytkownik komputera przenośnego uzyska dostęp w innej instytucji bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta we własnej instytucji pozwolą mu na dostęp w każdym innym miejscu. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.


Eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA.


Operatorem usługi eduroam na terenie Miejskiej Sieci Komputerowej w Częstochowie jest CzestMAN.


Więcej informacji na temat sieci eduroam w Polsce i na świecie znajduje się na stronach eduroam.pl oraz eduroam.org.Odpowiedzialność użytkowników i polityka bezpieczeństwa, regulamin

Wszystkie połączenia wykonywane przez użytkowników systemu eduroam są monitorowane i zapisywane. Jakiekolwiek działania niezgodne z obowiązującym prawem (w tym próby naruszania systemów bezpieczeństwa czy też pobieranie nielegalnych treści) obciążają wyłącznie użytkownika, z którego konta nastąpiło dane połączenie. Logi systemu eduroam mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego wobec użytkownika przekraczającego prawo. Dlatego istotnym jest, aby nie udostępniać swojego loginu i hasła innym osobom oraz nie pobierać z sieci Internet w sposób nielegalny żadnych treści objętych prawami autorskimi/patentowymi/własności. Zapoznaj się z regulaminem usługi eduroam.
Kontakt

Politechnika Częstochowska
Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN
ul. Dąbrowskiego 71
42-201 Częstochowa

man.pcz.pl


Logo PCz Logo CzestMAN